D - DIJANA d.o.o.

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
Adresa
Jasikovača br.57, Derventa, 74400, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4400160070008
Telefon
053/331-601
Fax
053/331-601
Hits
714