ivex d.o.o.

Adresa
Blažujska 28, Ilidža, 71210, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Sanda Padovan, direktor
Telefon
033 622 566
Fax
033 639 164
Mobitel
061 723 667
Hits
745