ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD-CENTAR

(0)
Detalji

ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD-CENTAR

 11000 BEOGRAD

MASARIKOVA 1-3

 

OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE DOO BEOGRAD

(011) 3616-706

CENTRALA

(011) 3616-706

DIREKTOR

(011) 3618-720

TELEFON

(011) 3616-641

TELEFAKS

(011) 3957-799

PRIJAVA KVAROVA

0800 360-300

PRIJAVA BESPRAVNE POTROŠNJE

 

Sajt:

www.elektrodistribucija.rs

 

PIB:

100001378

Matični broj:

07005466

 

Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ najveća je kompanija u Srbiji, privredni i energetski oslonac zemlje. Osnovne delatnosti EPS AD su proizvodnja, snabdevanje i trgovina električnom energijom.

EPS je u potpunosti posvećen ostvarenju svoje misije, a to je sigurno snabdevanje kupaca električnom energijom, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno podizanje kvaliteta usluga, unapređenje brige o životnoj sredini i uvećanje dobrobiti zajednice u kojoj posluje.

EPS nastoji da bude društveno odgovorna, tržišno orijentisana i profitabilna kompanija, konkurentna na evropskom tržištu i sa značajnim uticajem u regionu, prepoznata kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim kompanijama.

 

​Organizacija:

Osnivač i jedini akcionar EPS AD je Republika Srbija, a prava osnivača ostvaruje Vlada Republike Srbije. Osnovni kapital Društva je 100% akcijski kapital i podeljen je na 36.510.509 običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 10.000,00 dinara. Sve obične akcije izdate su i u vlasništvu su osnivača.

Organi Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“ su Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor. Skupština imenuje članove Nadzornog odbora, dok Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora i izvršne direktore koji čine Izvršni odbor.

Privredno društvo „EPS Trgovanje” d.o.o. Ljubljana, osnovano je 1. jula 2014. kao prvo PD koje je EPS osnovao u inostranstvu radi trgovine električnom energijom.

EPS je vertikalno organizovano preduzeće, koje ima osnivačka prava u dva zavisna privredna društva i tri javna preduzeća na Kosovu i Metohiji. Od juna 1999. godine EPS nije u mogućnosti da upravlja svojim kapacitetima na Kosovu i Metohiji.

 

Delatnost:

Pretežna delatnost Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“ je proizvodnja električne energije – 35.11.

Hidroelektrane Đerdap

Trg kralja Petra 1 19320 Kladovo

telefon: + 381 19 801 651, +381 19 801 224

faks: + 381 19 801 659, + 381 19 801 646

web adresa: Đerdap

Drinsko-Limske hidroelektrane

Trg Dušana Jerkovića 1 31250 Bajina Bašta

telefon: + 381 31 86 36 59

faks: + 381 31 86 43 54

web adresa: DLHE

Obnovljivi izvori energije

Balkanska 13, 11000 Beograd

telefon:​​​

e-mail: ooi@eps.rs

 

 

Termoelektrane Nikola Tesla

Bogoljuba Uroševića Crnog 44 11500 Obrenovac

telefon: + 381 11 20 54 501

faks: + 381 11 87 55 500

web adresa: TENT

Termoelektrane i kopovi Kostolac

Nikole Tesle 5-7 12208 Kostolac

telefon: + 381 12 53 88 01, + 381 12 53 88 02

faks: + 381 12 53 87 11

web adresa: Kostolac

 

Panonske TE-TO

Bulevar oslobođenja 100, 21000 Novi Sad

telefon: + 381 21 527 785

faks: + 381 21 661 49 44

web adresa: Panonske TE-TO

 

Rudarski basen Kolubara

Svetog Save 1 11550 Lazarevac

telefon: + 381 11 81 23 130

faks: + 381 11 81 23 210

web adresa: RB Kolubara

 

EPS Snabdevanje

 

TERMOELEKTRANE KOSOVO *

POVRŠINSKI KOPOVI KOSOVO*

ELEKTROKOSMET*

* Od 1. juna 1999. godine EPS ne upravlja elektroenergetskim i rudarskim kapacitetima na području Kosmeta.

Lokacija
Napiši recenziju

Da bi ostavio komentar potrebno je da se registruješ.

Druge slične lokacije