JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

(0)
Detalji

Uvodna riječ

U ime Uprave i zaposlenika zadovoljstvo mi je poželjeti Vam dobrodošlicu na stranice web portala Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, vodećeg proizvođača i snabdjevača električnom energijom, koji pruža usluge pouzdanog i kvalitatnog snabdijevanja za više od 770 hiljada kupaca u Bosni i Hercegovini.

Kao Vladajuće društvo Koncerna EPBiH, u kojem je zaposleno više od 12 hiljada radnika, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ima ključnu ulogu za elektroenergetski i sektor rudarstva, a kao istaknuti investitor pokretač je razvoja za brojne prateće privredne grane.

Naš zadatak, kao Javnog preduzeća, je očuvanje stabilnosti i razvoj elektroenergetskog sektora, pouzdano i kvalitetno snabdijevanje kupaca uz visoki stepen društvene odgovornosti, povećanje distributivnih i kapaciteta za proizvodnju električne energije uz poštivanje okolinskih standarda i principa koje propisuje evropska legislativa u ovoj oblasti.

Uspješno poslovanje i stvaranje dobiti, ciljevi su kojima težimo uz integraciju kompanije u društvenu zajednicu na odgovoran način, što potvrđujemo djelovanjima koja imaju pozitivne efekte na unapređenje kvaliteta života stanovništva.

Opredjeljenje JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je slijediti koncept održivog ekonomskog razvoja, koji se ogleda u izgradnji novih termo kapaciteta sa radom u kogeneraciji – proizvodnji električne i toplotne energije, utemeljen u opredjeljenosti za opstojnost i prosperitet rudnika uglja u sastavu Koncerna EPBiH i izgradnji obnovljivih izvora energije.

U skladu s tim, a za sigurnu energetsku budućnost, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je pokrenula niz projekta, među kojima su u fazi praktične realizacije Blok 7 u TE „Tuzla“ (450 MW) i Vjetroelektrana „Podveležje“.

Blok 7, zamjenski Blok za zastarjele kapacitete u TE „Tuzla“, gradi se kao termoelektrana – toplana i u budućnosti će uz godišnju proizvodnju 2.756 GWh električne energije, obezbijediti i dugoročno snabdijevanje toplotnom energijom za Tuzlu i okolne gradove. Uslijed smanjenja zagađujućih emisija u zrak i prihvatljivog deponovanja produkata sagorijevanja, Blok 7 odraziće se pozitivno na širi okoliš Grada Tuzla.

Izgradnjom Vjetroelektrane „Podveležje“, prve u vlasništvu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, uz očekivanu godišnju proizvodnju cca 130 GWh, značajno će se povećati udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.

S naglaskom na korištenje obnovljivih izvora energije, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo nastavlja da realizira i druge planirane projekte, te kontinuirano razvija nove metode za poboljšanje performansi poslovanja kako bi očuvala i unaprijedila poziciju na regionalnom tržištu električne energije.

U skladu sa obavezama iz Zakona o električnoj energiji proisteklog iz evropske legislative, a koji podrazumijeva novi pristup u organizaciji cjelokupnog elektroenergetskog sektora u državi, pokrenuti su procesi restrukturiranja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i rudnika uglja u sastavu Koncerna. Prioritetni zadatak je obezbijediti ekonomsku održivost, energetsku neovisnost i ekološku prihvatljivost elektroenergetskog sektora u BiH i FBiH uz dugoročnu finansijsku stabilnost svih članica Koncerna.

Generalni direktor

Admir Andelija dipl.el.ingOpće
informacije
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo je dioničko društvo u kome je 90,37% kapitala u vlasništvu Federacije BiH, a 9,63% je u vlasništvu malih dioničara.

Od 2009. godine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ima status vladajućeg društva u Koncernu EPBiH, u kojem je povezano po kapitalu sa više privrednih društava iz oblasti rudarstva i proizvodnje opreme. Ta druga društva su zavisna društva.

Osnovni kapital JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo iznosi 2.236.964.411,00 KM i podijeljen je na 31.506.541 redovnu dionicu nominalne vrijednosti 71,00 KM.

Elektroprivredne djelatnosti koje obavlja JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo:

Proizvodnja električne energije
Distribucija električne energije
Snabdijevanje električnom energijom
Trgovina električnom energijom
Druge djelatnosti utvrđene Statutom, radi sticanja dobiti
Elektroprivredne djelatnosti koje Društvo obavlja kao javne usluge:

Proizvodnja električne energije
Distribucija električne energije
Snabdijevanje električnom energijom
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je najveća elektroprivredna kompanija u BiH. Ključni pokazatelji:

Instalirani proizvodni kapaciteti: 1.739 MW (TE – 1.173 MW, HE – 504 MW, mHE – 14 MW i VE – 48 MW)
Distributivni vodovi: 37.530 km
Broj TS: 7848
Broj kupaca:788.168
Broj zaposlenih: 4.113

U pravno – organizacionom pogledu početak JP Elektroprivreda BiH veže se za Uredbu o osnivanju Električnog preduzeća Bosne i Hercegovine „ElektroBiH“, od 30. 08. 1945. godine.

Elektroprivreda BiH je 21.07.1993. godine uskladila poslovanje sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o elektroprivredi, te nastavila poslovati pod firmom Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sa p.o., kao pravni sljednik ranijeg Javnog preduzeća za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije Elektroprivreda BiH i elektroprivrednih preduzeća koje je ono osnovalo.
20.05.2004. godine izvršena preregistracija Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u dioničko društvo, od kada posluje pod imenom Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d. d. – Sarajevo.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo obilježava 7. septembar kao Dan osnivanja preduzeća.

Sjedište Društva je u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište 15.Organizacija
Društva
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je javno preduzeće u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a organizirano je i kao dioničko društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

71000 Sarajevo, Vilsonovo šetalište br.15
Bosna i Hercegovina

Kanton Besplatni brojevi Informativni centri Mail adrese
Srednjobosanski 080 020 130 Tel: 033 702 962 Fax: 030 511 636 info.edtr@epbih.ba
Bosansko-podrinjski 080 020 131 Tel: 033 702 960 Fax: 038 241 828 info.edsa@epbih.ba
Zeničko-dobojski 080 020 132 Tel: 033 702 961 Fax: 032 449 604 info.edze@epbih.ba
Sarajevski 080 020 133 Tel: 033 702 951 Fax: 033 751 575 info.edsa@epbih.ba
Unsko-sanski 080 020 134 Tel: 033 702 964 Fax: 037 229 335 info.edbi@epbih.ba
Tuzlanski 080 020 135 Tel: 033 702 963 Fax: 035 304 353 info.edtz@epbih.ba
Hercegovačko-neretvanski 080 020 136 Tel: 033 702 970 Fax: 036 502 112 info.edmo@epbih.ba

Lokacija
Napiši recenziju

Da bi ostavio komentar potrebno je da se registruješ.

Druge slične lokacije