EIKOM d.o.o. Pale

Ostali instalacijski radovi u građevinarstvu
Adresa
Kalovita brda 5, Pale-RS, 71420, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4400578110006
Telefon
057222202
Fax
057223358
Hits
784