ELMEGRIVIS-SARAJEVO

(0)
Detalji

Poštovani,

Velika nam je čast upoznati vas sa poslovim aktivnostima i radom firme „ELMEGRIVIS“.
Vlasnik firme je Tandirović Remzija, ing. mašinstva.
Dugogodišnje iskustvo inžinjera i uspijeh u izvršavanju poslovnih zadataka osnova su za kvalitetan rad firme „ELMEGRIVIS“.

• Usluge firme su: elektrika, mehanika, grijanje i visinski radovi;

Izvođenje električnih radova:
• Projektovanje električnih instalacija u objektima;
• Izvođenje električnih instalacija u objektima
• Instalacija i izmjena električnih utičnica i prekidača;
• Izmjena stare kutije sa osiguračima u novu;
• Stavljanje u električni pogon i održavanje industriskih mašina i postrojenja;
• Izrada aparata za mašinsko električno letovanje cijevi (za savremeno letovanje)
• Izrada i održavanje UPS adaptera;
• Servisiranje svih vrsta električnih aparata ;
Izvođenje mehaničarskih radova:
• Opći mehaničarski radovi;
• Obrada metala;
• Precizna izrada metala po mjeri na strugu (zaštitni šarafi, mašinski noževi, mašinski dijelovi za industrijske mašine i aparate)
• Popravak industrijskih elektro-motora (motori od liftova, pokretnih stepenica, industrijskih mašina)
• Izrada mesarskih mašina na električni pogon;
• Drugi mehaničarski radovi prema potrebi;
Servisiranje i održavanje mehaničarskih radova;

Izvođenje radova za kvaliteno grijanje i iskorištavanje toplotne energije:
• Specifikacija materijala za grijanje;
• Projektovanje o potrebi kalorijske količnine toplotne energije za određene objekte;
• Stručni savjeti za kvaliteno iskorištavnje i štednju toplotne energije (ekonomično grijanje);

Lokacija
Napiši recenziju

Da bi ostavio komentar potrebno je da se registruješ.

Druge slične lokacije