METALREZ

Djelatnost kojom se bavi ova firma je: obrada limova, metala