Fibex - SKF distributer d.o.o.

Adresa
Asima Ferhatovića 60, Sarajevo, 71000, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Fikret BećirbaŠić, direktor
Telefon
033 265 931
Fax
033 265 930
Hits
934