Emaco d.o.o

  • Emaco d.o.o
D.o.o Emaco je firma koja se bavi prodajom, servisiranjem skutera te prodajom rezervnih dijlova za motocikle kao i moto opremom.
Adresa
Darivalaca krvi 17, Bihać, 77000, USK, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Emilio Janda
Telefon
037 226 684
Fax
037 226 684
Hits
1,070