BIOMES

Djelatnost kojom se bavi ova firma je: proizvodnja dijetalnih proizvoda od mesa, piletine, ribe