CORN-TRADE d.o.o. Sokolac

Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
Adresa
Primčići b.b., Sokolac, 71350, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4402839190005
Telefon
057447937 065/211-961
Fax
057447937 057/444-531
Hits
1,234