ELPIN d.o.o. Prijedor

Trgovina na veliko računalima, računalnom opremom i softverima
Adresa
Rudnička br.20, Prijedor, 79101, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4400674770009
Telefon
052/243-060
Fax
052/243-061
Hits
1,085