T` N` T system d.o.o. Banja Luka

Trgovina na veliko računalima, računalnom opremom i softverima
Adresa
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br.94B, Banja luka, 78000, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4402390730000
Telefon
051/308-148
Fax
051/308-148
Hits
538