Euroljiljan d.o.o.

Adresa
MarŠala Tita 52, Sarajevo, 71000, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Mirsad Lukovac, direktor
Telefon
033 444 196
Fax
033 444 196
Mobitel
061 218 543
Hits
808