ASP JANJIĆ d.o.o. Prijedor

Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
Adresa
Solunska bb, Prijedor, 79101, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4402810020003
Telefon
065/518-608
Hits
1,869