Motel Orijent

Adresa
Kurta Schorka bb, Sarajevo, 71000, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Burhan Lailani, direktor
Telefon
033 468 397
Fax
033 468 327
Hits
764