DALMA cafe pizzeria vl. Jahić Midhat

Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Adresa
Maršala Tita br.125, Tuzla, 75000, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4309335590002
Telefon
035/251-101
Fax
035/261-119
Hits
1,018