Napredno pretraživanje


U tabeli ispod su sve kategorije iz našeg poslovnog imenika.. Kad u polje filter upišete vašu djelatnost, u tabeli će filtriranje automatski početi. Na ovaj naćin ćete sebi olakšati izbor kategorije. Dovoljno je da upišete samo dio riječi. Npr. ako se bavite proizvodnjom nakita, filtriranje će početi ćim upišete: nak.

Također možete upisati i šifru vaše djelatnosti

Nadamo se da će vam ovaj alat olakšati izbor kategorije.

Kategorije

Prevoz i skladištenje

Područje [H]

Obuhvata oblasti od [49-53]

Djelatnosti turoperatora

[79.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[63.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Informacije i komunikacije 

Područje [J]

Obuhvata oblasti od [58-63]

Djelatnosti zdravstvene i socjalne zaštite

Područje [Q]

Obuhvata oblasti od [86-88]

Obrazovanje

Područje [P]

Obuhvata oblast [85]

Umjetnost, zabava i rekreacija

Područje [R]

Obuhvata oblasti od [90-93]

Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala

Područje [G]

Obuhvata oblasti od [45-47]

Perađivačka industrija

Područje [C]

Obuhvata oblasti od [10-33]

Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Područje [K]

Obuhvata oblasti od [64-66]

Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (Hotelijerstvo i ugostiteljstvo) 

Područje [I]

Obuhvata oblasti od [55-56]

Ostale uslužne djelatnosti

Područje [S]

Obuhvata oblasti od [94-96]

Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

[96.04] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[93.040] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

Područje [O]

Obuhvata oblast [84]

Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov

Područje [A]

Obuhvata oblasti od [01-03]

Održavanje i popravak motornih vozila

[45.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[50.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti vozačkih škola

[85.53] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[80.410] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda

[19.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[10.100, 10.201, 10.202, 10.300, 23.201.23.202] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

[77.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala

[45.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[50.401, 50.402, 50.403, 50.404] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila

[45.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina ostalim motornim vozilima

[45.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[50.101, 50.102, 50.103] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina motornim vozilima

[45.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica

[29.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[34.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Upravljačke djelatnosti

[70.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.150] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

[52.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[11.102, 50.200, 60.102, 63.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

[52.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[11.102, 50.200, 60.102, 63.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Cestovni prijevoz robe

[49.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[60.240] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Poštanske i kurirske djelatnosti

[53.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Zračni prijevoz

[51.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu

[52.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga

[53.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[64.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostali kopneni prijevoz putnika

[49.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Usluge preseljenja

[49.42] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[60.240] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Taksi služba

[49.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[60.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Željeznički prijevoz putnika, međugradski

[49.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[60.101] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama

[47.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja baterija i akumulatora

[27.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[31.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak aparata za domaćinstvo te opreme za kuću i vrt

[95.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[29.320, 52.722] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama

[47.42] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.481] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

[26.70] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[32.300, 33.200, 33.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem

[46.65] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.850] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Telekomunikacije

[61.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima

[62.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama

[47.43] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.450] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

[20.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

[16.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

[35.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

[22.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja baznih metala

[24.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

[23.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona

[17.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[21.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja obuće

[15.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[19.301, 19.302] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Sakupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; reciklaža materijala

[38.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

[17.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

[10.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.

[43.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.212, 45.213, 45.220, 45.241, 45.250, 45.450, 45.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mašina i uređaja, d. n.

[28.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja tekstila

[13.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje ruda i kamena d. n.

[08.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja igara i igračaka

[32.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[36.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Prerađivačka industrija, d. n.

[32.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

[59.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[92.110, 92.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Fotografske djelatnosti

[74.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.200, 74.810, 92.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja muzičkih instrumenata

[32.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[36.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavnicama

[47.61] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.470] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce

[91.03] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.522] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti muzeja

[91.02] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.521] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Rad umjetničkih objekata

[90.04] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.320] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Umjetničko stvaralaštvo

[90.03] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.310, 92.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

[93.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.330] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Emitiranje radijskog programa

[60.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[64.200, 72.400, 92.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Emitiranje televizijskog programa

[60.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[64.200, 72.400, 92.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Opće srednje obrazovanje

[85.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[80.103, 80.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Predškolsko obrazovanje

[85.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[80.101, 80.103] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

[91.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Ostalo obrazovanje i poučavanje

[85.50] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

[85.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[80.420, 92.620, 93.050] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Srednje obrazovanje

[85.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

[85.59] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[80.420] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Visoko obrazovanje

[85.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Naučno istraživanje i razvoj

[72.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Osnovno obrazovanje 

[85.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[80.102, 80.103] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

 

Obrazovanje

[85.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

[85.60] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[74.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

[01.61] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.411, 01.413] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Šumarstvo i sječa drva (iskorištavanje šuma)

[02.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Ribolov i akvakultura

[03.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj ostalih životinja

[01.49] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.222, 01.251, 01.252] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva

[01.60] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Mješovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i stočna proizvodnja)

[01.50] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj životinja

[01.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavnicama

[47.65] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.484] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

[94.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[91.330] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti vjerskih organizacija

[94.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[91.310] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pogrebne i srodne djelatnosti

[96.03] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko živim životinjama

[46.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti posredovanja u zapošljavanju

[78.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja odjeće

[14.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

[70.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[05.011, 05.012, 74.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Zaštitne i istražne djelatnosti

[80.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti poslovnih organizacija i udruženja poslodavaca

[94.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[91.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale informacijske uslužne djelatnosti

[63.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinima i opremom

[46.66] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.850] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

[71.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

[82.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.870] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

 

Prevodilačke djelatnosti i usluge tumača

[74.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.850] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Agencije za promociju (reklamu i propagandu)

[73.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.402] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Tehničko ispitivanje i analiza

[71.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Kampovi i prostori za kampiranje

[55.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti putničkih agencija

[79.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[63.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Štampanje i uslužne djelatnosti u vezi sa štampanjem

[18.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Putničke agencije,  organizatori putovanja, turoperatori i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima

[79.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Hoteli i sličan smještaj

[55.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.101, 55.102, 62.100, 62.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Smještaj

[55.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

[55.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.211, 55.212, 55.231] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vodeni prijevoz

[50.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Izdavanje računarskih igara

[58.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[72.210, 72.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak komunikacijske opreme

[95.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[32.200, 52.740] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Upravljanje računarskom opremom i sistemom

[62.03] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[72.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Računarsko programiranje

[62.01] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[72.210, 72.220, 72.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima

[62.09] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[30.020, 72.220, 72.600] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti  keteringa

[56.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

[56.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.401, 55.402, 55.403] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

[56.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.510, 55.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim 

[47.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

[56.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja gotove hrane i jela

[10.85] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.130, 15.200, 15.330, 15.810, 15.850] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina  na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama

[47.79] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.500, 52.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

[47.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Ostala specijalizirana trgovina na veliko

[46.70] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

[47.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo putem pošte ili interneta

[47.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.610, 52.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Rad sportskih objekata

[93.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.610, 92.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti sportskih klubova

[93.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti

[93.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Ostale sportske djelatnosti

[93.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Sportske djelatnosti

[93.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Uklanjanje otpadnih voda

[37.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[90.010] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

[86.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.141, 85.142, 85.143] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija

[35.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[40.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja namještaja

[31.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Sakupljanje otpada

[38.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti

[71.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

[96.01] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[93.010] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama

[47.54] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.450] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim  ljubimcima  i  hranom  za  kućne  ljubimce  u specijaliziranim prodavnicama

[47.76] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.313, 52.485, 52.487] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostala  trgovina  na  malo  novom  robom  u specijaliziranim prodavnicama

[47.78] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.486, 52.487] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

[96.02] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[93.020] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti zdravstvene zaštite

[86.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Ostale lične uslužne djelatnosti

[96.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa

[99.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [U]

[99.000] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti ostalih članskih organizacija

[94.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti političkih organizacija

[94.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[91.320] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

[84.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Pravne djelatnosti

[69.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.111, 74.112] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnost Centralne banke

[64.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[65.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

[69.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Poslovanje finansijskih tržišta

[66.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[67.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostalo kreditno posredovanje

[64.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[65.221, 65.222] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti

[64.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[65.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale  finansijske uslužne  djelatnosti,  osim  osiguranja  i penzijskih fondova

[64.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Finansijski zakup (leasing)

[64.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[65.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostalo novčarsko posredovanje

[64.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[65.121, 65.122] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Osiguranje

[65.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova

[64.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Novčarsko posredovanje

[64.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Procjena rizika i štete

[66.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[67.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti opće medicinske prakse

[86.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.121, 85.122] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti bolnica 

[86.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

 

Fitnes centri

[93.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[ 93.040] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Apoteke

[47.73] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.311, 52.312] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

[35.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Internetski portali

[63.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[72.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti stomatološke prakse

[86.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Usluge u  vezi  s  upravljanjem  i  održavanjem  zgrada  te djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina

[81.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja duhanskih proizvoda

[12.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[16.001, 16.002] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

[56.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

[71.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda

[20.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih alatnih mašina

[28.49] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.620, 29.430, 31.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Veterinarske djelatnosti

[75.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[85.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

[20.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti sindikata

[94.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[91.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Poslovanje nekretninama

[68.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [L]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja eksploziva

[20.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.610, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća

[01.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.132] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj grožđa

[01.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.131] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

[36.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[41.000] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak i održavanje brodova i čamaca

[35.15] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti u vezi s njima

[01.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj jednogodišnjih usjeva

[01.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i sjemenja uljarica

[01.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110, 01.121] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj riže

[01.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća

[01.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110, 01.121] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj šećerne trske

[01.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj duhana

[01.15] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj tekstilnih biljaka

[01.16] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva

[01.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110, 01.121] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj višegodišnjih usjeva

[01.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj tropskog i suptropskog voća

[01.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [*A]

[01.132] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj agruma

[01.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.132] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

[01.25] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.121, 01.132] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj plodova uljarica

[01.26] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110, 01.132] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj biljaka za pripremanje napitaka

[01.27] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.133] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja

[01.28] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110, 01.121, 01.133] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva

[01.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110, 02.011] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

[01.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.121, 01.122, 01.123] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj muznih krava

[01.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.212] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj ostalih goveda i bivola

[01.42] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.211, 01.213] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi

[01.43] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.222] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj deva i lama

[01.44] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.252] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj ovaca i koza

[01.45] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.221] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj svinja

[01.46] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj peradi

[01.47] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.240] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja

[01.62] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.420, 92.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve/berbe poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarna tržišta)

[01.63] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110, 01.133, 01.413] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Dorada sjemena za sjemenski materijal

[01.64] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110, 01.121, 01.132, 01.133, 01.413] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti u vezi s njima

[01.70] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu

[02.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.121, 02.011] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Sječa drva (iskorištavanje šuma)

[02.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[02.012] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Sakupljanje nekultiviranih šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

[02.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.121, 01.132, 02.012] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne usluge u šumarstvu

[02.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[02.020, 74.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Morski ribolov

[03.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[05.011] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ribolov

[03.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Slatkovodni ribolov

[03.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[05.012] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Akvakultura

[03.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Morska akvakultura

[03.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[05.020] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Slatkovodna akvakultura

[03.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.252, 05.020] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa

Područje [U]

Obuhvata oblast [99]

Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko

[85.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[80.301] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Visoko obrazovanje

[85.42] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[80.301, 80.302] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Tehničko i stručno srednje obrazovanje

[85.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[63.221, 63.222, 63.230, 80.103, 80.220, 80.420] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Obrazovanje i poučavanje u području kulture

[85.52] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[80.104, 80.420, 92.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Poslovanje nekretninama

Područje [L]

Obuhvata oblasti  [68]

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

[68.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [L]

[70.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje  i  upravljanje  vlastitim  nekretninama  ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

[68.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [L]

[70.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Poslovanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora

[68.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [L]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Agencije za poslovanje nekretninama

[68.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [L]

[70.310] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora

[68.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [L]

[70.320] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti  keteringa  i  ostale  djelatnosti  pripreme  i usluživanja hrane

[56.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Ostali smještaj

[55.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.232, 55.233, 55.234] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ove firme nisu u ispravnoj kategoriji. Ukoliko je vaša firma među njima molimo vas da koristite dugme prijavi grešku i da nas obavjestite o ispravnoj kategoriji.

Hvala.

Pomorski i priobalni prijevoz putnika

[50.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[61.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pomorski i priobalni prijevoz robe

[50.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[61.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putevima

[50.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[61.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putevima

[50.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[61.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Zračni prijevoz putnika

[51.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Zračni prijevoz robe i svemirski prijevoz

[51.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Zračni prijevoz robe

[51.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[62.100, 62.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Svemirski prijevoz

[51.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[62.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Željeznički prijevoz robe

[49.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[60.101] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga

[53.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[64.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Cjevovodni transport

[49.50] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[60.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Skladištenje robe

[52.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[63.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne djelatnosti u prijevozu

[52.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

[52.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[11.102, 61.100, 61.200, 63.221, 63.222] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom

[52.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[62.300, 63.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pretovar tereta

[52.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[63.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu

[52.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[63.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti  domaćinstava  kao  poslodavaca

Područje [T]

Obuhvata oblasti od [97-98]

Djelatnosti  domaćinstava  kao  poslodavaca koji zapošljavaju poslugu

[97.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [T]

[95.000] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti privatnih domaćinstava koja proizvode različita dobra za vlastite potrebe

[98.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [T]

[96.000] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti privatnih domaćinstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

[98.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [T]

[97.000] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

[90.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Izvođačka umjetnost

[90.01] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.310, 92.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

[90.02] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.310, 92.320, 92.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti biblioteka i arhiva

[91.01] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[75.141, 75.142, 75.143, 75.144, 75.146, 92.511, 92.512] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata

[91.04] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.530] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti kockanja i klađenja

[92.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.710] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Zabavne i rekreacijske djelatnosti

[93.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

[93.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.340, 92.620, 92.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Javna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice

[84.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Opće djelatnosti javne uprave

[84.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[75.111, 75.112, 75.113, 75.114, 75.115, 75.116, 75.117, 75.141, 75.142, 75.143, 75.144, 75.146] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Reguliranje djelatnosti javnih subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja

[84.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[75.121, 75.122, 75.123, 75.124, 75.126] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pružanje usluga zajednici kao cjelini

[84.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Vanjski poslovi

[84.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[75.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Poslovi odbrane

[84.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[75.221, 75.222] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Sudske i pravosudne djelatnosti

[84.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[75.231, 75.232, 75.233, 75.234, 75.236] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Poslovi javnog reda i sigurnosti

[84.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[75.241, 75.242, 75.243, 75.244, 75.246] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti vatrogasne službe

[84.25] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[75.250] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti obaveznog socijalnog osiguranja

[84.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[75.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Reguliranje i doprinos poboljšavanju poslovanja u privredi

[84.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[75.131, 75.132, 75.133, 75.134, 75.136] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje ruda i kamena

 

Područje [B]

Obuhvata oblasti od [05-09]

 

Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Područje [D]

Obuhvata oblasti [35]

Građevinarstvo

Područje [F]

Obuhvata oblasti od [41-43]

Stručne, naučne i tehničke djelatnosti

Područje [M]

Obuhvata oblasti od [69-75]

Snadbjevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Područje [E]

Obuhvata oblasti od [36-39]

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Područje [N]

Obuhvata oblasti od [77-82]

Proizvodnja električne energije

[35.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[40.111, 40.112, 40.113] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Prijenos električne energije

[35.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[40.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Distribucija električne energije

[35.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[40.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina električnom energijom

[35.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[40.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

[35.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja plina

[35.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[40.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

[35.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[40.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina plinom distribucijskom mrežom

[35.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[40.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Sakupljanje neopasnog otpada

[38.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[90.020, 90.030] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Sakupljanje opasnog otpada

[38.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[23.300, 40.113, 90.020] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Obrada i zbrinjavanje otpada

[38.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

[38.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[14.500, 24.150, 90.020] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada

[38.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[23.300, 90.020] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Reciklaža materijala

[38.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Rastavljanje olupina

[38.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[37.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Reciklaža posebno izdvojenih materijala

[38.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[37.100, 37.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti  sanacije  okoliša  te  ostale  usluge  upravljanja otpadom

[39.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[90.030] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje ugljena i lignita

[05.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje kamenog ugljena

[05.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[10.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje lignita

[05.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[10.201, 10.202] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

[06.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje sirove nafte

[06.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[11.101] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje prirodnog plina

[06.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[11.102] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje metalnih ruda

[07.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje željeznih ruda

[07.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[13.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje ruda obojenih metala

[07.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje uranijevih i torijevih ruda

[07.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[12.000] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje ostalih ruda obojenih metala

[07.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[13.201, 13.202, 13.203] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje ostalih ruda i kamena

[08.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje kamena, pijeska i gline

[08.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, krečnjaka, gipsa, krede i škriljevca

[08.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[14.110, 14.121, 14.122, 14.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina

[08.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[14.210, 14.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje minerala za proizvodnju hemikalije i prirodnih mineralnih gnojiva

[08.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[14.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje treseta

[08.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[10.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje soli

[08.93] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[14.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

[08.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[14.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena

[09.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina

[09.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[11.101, 11.102, 11.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena

[09.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[10.100, 10.201, 10.202, 10.300, 12.000, 13.100, 13.201, 13.202, 13.203, 14.110, 14.121, 14.122, 14.130, 14.210, 14.220, 14.300, 14.400, 14.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti finansijskih holding-društava

[64.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[65.230, 74.150] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova, d. n.

[64.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[65.222, 65.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

[65.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Životno osiguranje

[65.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[66.010] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostalo osiguranje

[65.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[66.030] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Reosiguranje

[65.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[66.010, 66.020, 66.030] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Penzijski fondovi

[65.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[66.020] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne djelatnosti kod finansijskih usluga i djelatnosti osiguranja

[66.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne djelatnosti kod finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

[66.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

[66.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[67.120, 67.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale pomoćne djelatnosti  kod  finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

[66.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[67.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

[66.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja

[66.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[67.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

[66.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[67.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti upravljanja fondovima

[66.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[67.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

[43.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[20.300, 45.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

[43.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Ostali završni građevinski radovi

[43.39] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.450] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Bojenje i staklarski radovi

[43.34] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.441, 45.442] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Postavljanje podnih i zidnih obloga

[43.33] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.430] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ugradnja stolarije

[43.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[20.300, 25.230, 28.120, 45.420] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Fasadni i štukaturski radovi

[43.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.410] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Završni građevinski radovi

[43.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Ostali građevinski instalacijski radovi

[43.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[29.220, 45.310, 45.320, 45.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

[43.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[28.220, 45.310, 45.330] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Elektroinstalacijski radovi

[43.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.310, 45.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Elektroinstalacijski  radovi,  uvođenje instalacija  vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi

[43.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem

[43.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pripremni radovi na gradilištu

[43.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uklanjanje građevina

[43.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu

[43.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Specijalizirane građevinske djelatnosti

[43.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

[42.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.212, 45.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja hidrograđevinskih objekata

[42.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.241, 45.242, 70.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja ostalih građevina niskogradnje

[42.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

[42.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.212, 45.213, 70.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove

[42.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[01.411, 45.212, 45.213, 45.241, 45.242, 45.250, 70.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja  cjevovoda,  vodova  za  električnu  struju  i telekomunikacije

[42.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja mostova i tunela

[42.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.212, 45.213, 70.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja mostova i tunela

[42.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.212, 45.213, 70.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica

[42.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.212, 45.213, 45.230, 70.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja cesta i autocesta

[42.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.230, 70.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja cesta i željezničkih pruga

[42.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja građevina niskogradnje

[42.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

[41.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[20.300, 25.230, 28.110, 45.211, 45.213, 45.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Organizacija izvođenja građevinskih projekata

[41.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[70.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja građevina visokogradnje

[41.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse

[86.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti specijalističke medicinske prakse

[86.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.121, 85.122] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

[86.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem

[87.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti  ustanova  sa  smještajem  koje  uključuju određeni stepen zdravstvene njege

[87.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.143] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti u ustanovama sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim  opojnim sredstvima s uključenim određenim stepenom zdravstvene njege

[87.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.110, 85.143, 85.312] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti  socijalne  zaštite  u  ustanovama  sa  smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom bez ili s minimalnom njegom

[87.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.143, 85.311] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem

[87.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.312] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja

[88.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

[88.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.321, 85.324] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja

[88.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti dnevne brige o djeci

[88.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.323] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d. n.

[88.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[75.210, 85.322, 85.324] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila

[77.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

[77.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona

[77.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

[77.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

[77.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje videokaseta i diskova

[77.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

[77.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih mašina, opreme te materijalnih dobara

[77.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje i  davanje u  zakup (leasing) poljoprivrednih mašina i opreme

[77.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.310] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) mašina i opreme za građevinarstvo

[77.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.320] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih mašina i opreme (uključujući računare)

[77.33] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.330] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

[77.34] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava

[77.35] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Iznajmljivanje  i davanje  u zakup  (leasing) ostalih  mašina, opreme i materijalnih dobara, d. n.

[77.39] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.210, 71.320, 71.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

[77.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.870] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje

[78.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

[69.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti članskih organizacija

[94.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

[94.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[91.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

[95.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Popravak računara i komunikacijske opreme

[95.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Popravak računara i periferne opreme

[95.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[72.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

[95.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju

[95.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[52.721] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak obuće i proizvoda od kože

[95.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[52.710, 52.740] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak namještaja i pokućstva

[95.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[36.110, 36.120, 36.130, 36.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak satova i nakita

[95.25] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[52.730] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

[95.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[17.402, 36.300, 52.740] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale lične uslužne djelatnosti, d. n.

[96.09] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[93.050] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima

[79.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[63.300, 92.320, 92.340, 92.620, 92.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti privatne zaštite

[80.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.600] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Istražne djelatnosti

[80.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.600] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama

[81.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[70.320, 75.141, 75.142, 75.143, 75.144, 75.146] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Osnovno čišćenje zgrada

[81.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.700] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale djelatnosti čišćenja

[81.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.700, 90.030] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina

[81.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[01.412] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Kancelarijske  administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

[82.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Kancelarijske administrativne i pomoćne djelatnosti

[82.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Kombinirane kancelarijske administrativne uslužne djelatnosti

[82.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.850] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijske pomoćne djelatnosti

[82.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[64.110, 74.850] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti pozivnih centara

[82.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.860] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

[82.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih kancelarija

[82.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.870] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti pakovanja

[82.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.820] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

[82.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.850, 74.870, 75.131, 75.132, 75.133, 75.134, 75.136] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

[70.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Savjetovanje u vezi s upravljanjem

[70.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Odnosi s javnošću i djelatnosti saopćavanja

[70.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza

[71.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama

[72.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

[72.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[73.101] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama

[72.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[73.101, 73.102] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Istraživanje  i  eksperimentalni  razvoj  u  društvenim  i humanističkim naukama

[72.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[73.201, 73.202] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

[73.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Promocija (reklama i propaganda)

[73.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Oglašavanje putem medija

[73.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.402] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

[73.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

[74.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

[74.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.870] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale stručne, naučnee i tehničke djelatnosti, d. n.

[74.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[63.400, 74.140, 74.200, 74.600, 74.870] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

[58.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti

[58.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Izdavanje knjiga

[58.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[22.110, 72.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa

[58.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[22.110, 72.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Izdavanje novina

[58.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[22.120, 72.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

[58.14, 72.400] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[22.130, ] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostala izdavačka djelatnost

[58.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[22.150, 22.220, 72.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Izdavanje softvera

[58.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Izdavanje ostalog softvera

[58.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[72.210, 72.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa

[59.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

[59.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

[59.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[92.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

[59.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[92.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti prikazivanja filmova

[59.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[92.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa

[59.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[22.140, 72.400, 74.870, 92.110, 92.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Emitiranje programa

[60.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti žičane telekomunikacije

[61.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[64.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti bežične telekomunikacije

[61.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[64.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti satelitske telekomunikacije

[61.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[64.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale telekomunikacijske djelatnosti

[61.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[64.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Savjetovanje u vezi s računarima

[62.02] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[72.100, 72.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Informacijske uslužne djelatnosti

[63.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima; internetski portali

[63.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima

[63.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[72.300, 72.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti novinskih agencija

[63.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[92.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.

[63.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[74.870] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

[45.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

[45.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[50.101, 50.102, 50.103] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

[45.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[50.301, 50.303] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

[45.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[50.302, 50.303] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

[46.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko uz naknadu ili na osnovu ugovora

[46.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

[46.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama

[46.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom

[46.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Posredovanje u trgovini mašinima, industrijskom opremom, brodovima i avionima

[46.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za domaćinstvo i željeznom robom

[46.15] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.150] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima

[46.16] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.160] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom

[46.17] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.170] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda

[46.18] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.180] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

[46.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.190] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama

[46.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje

[46.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.210, 51.250] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

[46.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko sirovim, štavljenim i dovršenim kožama

[46.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.240] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

[46.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko voćem i povrćem

[46.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.310, 51.380] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

[46.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.320] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima

[46.33] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.330] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko pićima

[46.34] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

[46.35] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.350] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

[46.36] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.360] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima

[46.37] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.370] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce

[46.38] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.380] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

[46.39] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.390] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko proizvodima za domaćinstvo

[46.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko tekstilom

[46.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.410] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko odjećom i obućom

[46.42] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.421, 51.422] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

[46.43] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.430, 51.470] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvimaza čišćenje

[46.44] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.440] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

[46.45] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.450] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

[46.46] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.460] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu

[46.47] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.430, 51.470] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko satovima i nakitom

[46.48] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.470] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

[46.49] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.440, 51.470] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

[46.50] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom

[46.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.840] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom

[46.52] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.430, 51.860] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko ostalim mašinima, opremom i priborom

[46.60] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinima, opremom i priborom

[46.61] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.880] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko alatnim mašinima

[46.62] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.810] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo muzičkim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama

[46.63] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.820] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko mašinima za tekstilnu industriju te mašinima za šivanje i pletenje

[46.64] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.830] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko ostalim mašinima i opremom

[46.69] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.870] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

[46.71] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.510] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

[46.72] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

[46.73] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.440, 51.470, 51.531, 51.532] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje

[46.74] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.540] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

[46.75] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.550] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

[46.76] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.550, 51.560] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na veliko ostacima i otpacima

[46.77] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.570] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Nespecijalizirana trgovina na veliko

[46.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.900] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

[47.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

[47.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavnicama

[47.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.210, 52.270] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

[47.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo ribama, ljuskarima i mekušcima u specijaliziranim prodavnicama

[47.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama

[47.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.240] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavnicama

[47.25] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.250] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

[47.26] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.260] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

[47.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.270] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim

[47.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.481] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama

[47.50] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama

[47.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.410] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama

[47.52] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.460] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama

[47.53] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.442, 52.481, 52.487] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavnicama

[47.60] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavnicama

[47.62] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.470] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama

[47.64] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.483] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama

[47.70] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama

[47.71] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.420] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavnicama

[47.72] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.430] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavnicama

[47.74] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.320] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

[47.75] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.330] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama

[47.77] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.482] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo na štandovima i tržnicama

[47.80] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama

[47.81] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama

[47.82] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama

[47.89] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica

[47.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica

[47.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda

[10.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Prerada i konzerviranje mesa

[10.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.110, 15.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Prerada i konzerviranje mesa peradi

[10.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

[10.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Prerada i konzerviranje riba, ljuskara i mekušaca

[10.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Prerada i konzerviranje voća i povrća

[10.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Prerada i konzerviranje krompira

[10.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.310] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja sokova od voća i povrća

[10.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.320] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

[10.39] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[01.413, 15.330] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti

[10.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ulja i masti

[10.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[01.132, 15.410, 15.420] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

[10.42] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.430] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mliječnih proizvoda

[10.50] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira

[10.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.510] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa

[10.52] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda

[10.60] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mlinskih proizvoda

[10.61] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.610] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda

[10.62] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja pekarskih proizvoda, proizvoda od brašna i kolača

[10.70] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja hljeba; svježih peciva i kolača

[10.71] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.810] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača

[10.72] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.820] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna

[10.73] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.850] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

[10.80] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja šećera

[10.81] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.830] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja kakaa, čokolade i slastičarskih proizvoda

[10.82] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.840] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Prerada čaja i kafe

[10.83] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.860] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

[10.84] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[14.400, 15.870] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja  homogeniziranih  prehrambenih  preparata  i dijetetske hrane

[10.86] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.880] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

[10.89] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.130, 15.620, 15.810, 15.890] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja pripremljene hrane za životinje

[10.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja pripremljene stočne hrane

[10.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.710] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce

[10.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja pića

[11.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića

[11.01] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.910, 15.920, 51.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja vina od grožđa

[11.02] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[01.131, 15.930, 51.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

[11.03] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.940] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

[11.04] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.950] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja piva

[11.05] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.960] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja slada

[11.06] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.970] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja osvježavajućih pića; proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda

[11.07] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.981, 15.982] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

[13.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.110, 17.120, 17.130, 17.140, 17.150, 17.160, 17.170] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Tkanje tekstila

[13.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.210, 17.220, 17.230, 17.240, 17.250, 18.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Dovršavanje tekstila

[13.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.300, 52.740] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalog tekstila

[13.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja pletenih i heklanih tkanina

[13.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.600, 18.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

[13.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.401, 17.402] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

[13.93] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.510] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja užadi, konopaca, upletenog konca i mreža

[13.94] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

[13.95] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.530] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih tehničkih i industrijskih tekstilnih proizvoda

[13.96] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.541, 17.542] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n.

[13.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.541, 17.542, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja odjeće, osim krznene odjeće

[14.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja kožne odjeće

[14.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[18.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja radne odjeće

[14.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[18.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

[14.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[18.221, 18.222] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja veša

[14.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[18.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

[14.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.710, 18.241, 18.242] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda od krzna

[14.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[18.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja pletene i heklane odjeće

[14.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja pletenih i heklanih čarapa

[14.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.710] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostale pletene i heklane odjeće

[14.39] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

[15.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torbi, sedlarskih i kaišarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna

[15.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna

[15.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[18.300, 19.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja putnih i ručnih torba i sličnih proizvoda, sedlarskih i kaišarskih proizvoda

[15.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[19.200, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Piljenje  i  blanjanje  drva  (proizvodnja  rezane  građe); impregnacija drveta

[16.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[02.012, 20.101] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

[16.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[20.102] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva

[16.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[20.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja sastavljenog parketa

[16.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[20.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

[16.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[20.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ambalaže od drva

[16.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[20.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

[16.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[19.301, 19.302, 20.510, 20.521, 20.522, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

[17.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja celuloze

[17.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[21.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja papira i kartona

[17.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[21.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda od papira i kartona

[17.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda za domaćinstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira

[17.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.542, 21.220, ] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

 Proizvodnja kancelarijskog materijala od papira

[17.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[21.230, 22.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja zidnih tapeta

[17.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[21.240] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

[17.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[21.250, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa

[18.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Štampanje novina

[18.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[22.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostalo štampanje

[18.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[21.220, 21.250, 22.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Usluge pripreme za štampu i objavljivanje

[18.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[22.240, 22.250] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Knjigoveške i srodne usluge

[18.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[22.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Umnožavanje snimljenih zapisa

[18.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[22.310, 22.320, 22.330] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

[19.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda koksnih peći

[19.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[23.100, 24.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja osnovnih hemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva, plastike i sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

[20.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja industrijskih plinova

[20.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja koloranata i pigmenata

[20.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih hemikalija

[20.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[23.300, 24.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija

[20.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.920, 24.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva

[20.15] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.150] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

[20.16] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.160] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

[20.17] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.170] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

[20.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

[20.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.510] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

[20.42] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.510, 24.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

[20.50] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ljepila

[20.52] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja eteričnih ulja

[20.53] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d. n.

[20.59] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.620, 24.640, 24.660] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja umjetnih vlakana

[20.60] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.700] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja osnovnih  farmaceutskih proizvoda  i farmaceutskih preparata

[21.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

[21.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.410] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja farmaceutskih preparata

[21.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[23.300, 24.420] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda od gume

[22.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma za vozila

[22.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[25.110, 25.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

[22.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[19.301, 19.302, 25.130, 36.620, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa

[22.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa

[22.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[25.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa

[22.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[25.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo

[22.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[25.230, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa

[22.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[19.301, 19.302, 25.240, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

[23.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ravnog stakla

[23.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Oblikovanje i obrada ravnog stakla

[23.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja šupljeg stakla

[23.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.131, 26.132] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja staklenih vlakana

[23.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke proizvode od stakla

[23.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.150] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

[23.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.260] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo

[23.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja keramičkih pločica i podnih ploča

[23.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

[23.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike

[23.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja  keramičkih  proizvoda  za  domaćinstvo i ukrasnih predmeta

[23.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja sanitarne opreme od keramike

[23.42] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora

[23.43] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

[23.44] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.240, 31.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

[23.49] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.250] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja cementa, kreča i gipsa

[23.50] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja cementa

[23.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.510] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja kreča i gipsa

[23.52] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.520, 26.530] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

[23.60] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

[23.61] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.610] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo

[23.62] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja gotove betonske smjese

[23.63] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja žbuke

[23.64] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.640] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja (vlaknastog) fibro-cementa

[23.65] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.650] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa

[23.69] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.660] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

[23.70] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.700] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

[23.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja brusnih proizvoda

[23.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.810] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

[23.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[26.820] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

[24.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja cijevi, crijeva, šupljih profila i pripadajućeg pribora od čelika

[24.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika

[24.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Hladno vučenje šipki

[24.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.310] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Hladno valjanje uskih vrpci

[24.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.320] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Hladno oblikovanje i profiliranje

[24.33] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.330, 28.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Hladno vučenje žice

[24.34] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja baznih plemenitih i ostalih obojenih metala

[24.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja plemenitih metala

[24.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.410] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja aluminija

[24.42] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.420] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja olova, cinka i kositra

[24.43] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.430] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja bakra

[24.44] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.440] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih obojenih metala

[24.45] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.450] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Obrada nuklearnog goriva

[24.46] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[23.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Lijevanje metala

[24.50] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Lijevanje željeza

[24.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.210, 27.510] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Lijevanje čelika

[24.52] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Lijevanje lakih metala

[24.53] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.530] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Lijevanje ostalih obojenih metala

[24.54] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.540] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja gotovih  metalnih  proizvoda,  osim  mašina  i opreme

[25.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja metalnih konstrukcija

[25.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

[25.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja vrata i prozora od metala

[25.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda

[25.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje

[25.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda

[25.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda

[25.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje

[25.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja oružja i municije

[25.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.600] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Kovanje, presovanje, štancanje  i valjanje metala; metalurgija praha

[25.50] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Površinska  obrada  i  prevlačenje  metala;  mašinska obrada metala

[25.60] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Površinska obrada i prevlačenje metala

[25.61] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.510] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Mašinska obrada metala

[25.62] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja  sječiva, alata  i  metalnih  proizvoda za opću namjenu

[25.70] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja sječiva

[25.71] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.610, 28.750] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja brava i okova

[25.72] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.630, 28.750] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja alata

[25.73] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.620, 29.560] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala

[25.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja čeličnih buradi i sličnih posuda od čelika

[25.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.710] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

[25.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga

[25.93] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.730, 28.740] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja veznih i vijčanih proizvoda

[25.94] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.740] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

[25.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[27.430, 28.750, 31.620, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja računara te elektroničkih i optičkih proizvoda

[26.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča

[26.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja elektroničkih komponenata

[26.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.660, 31.100, 31.200, 31.300, 32.100, 32.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja punih elektroničkih ploča

[26.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[32.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja računara i periferne opreme

[26.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[30.020, 32.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja komunikacijske opreme

[26.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[31.620, 32.200, 32.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

[26.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[32.300, 36.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navođenje; proizvodnja satova

[26.50] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navođenje

[26.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[31.620, 33.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja satova

[26.52] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[33.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja  opreme  za  zračenje,  elektromedicinske  i elektroterapeutske opreme

[26.60] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[33.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja magnetnih i optičkih medija

[26.80] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja magnetnih i optičkih medija

[26.80] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.650] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja električne opreme

[27.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

[27.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

[27.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[31.100, 31.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

[27.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[31.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala

[27.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

[27.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[31.300, 33.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova

[27.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[31.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala

[27.33] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[25.230, 25.240, 31.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

[27.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[31.500, 31.610, 31.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja aparata za domaćinstvo

[27.50] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo

[27.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.710] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

[27.52] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostale električne opreme

[27.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.430, 31.200, 31.300, 31.620, 32.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mašina za opće namjene

[28.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila

[28.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.110, 29.120, 34.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

[28.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.120, 29.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora

[28.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

[28.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata

[28.15] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene

[28.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja peći, ložišta i plamenika

[28.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.210, 29.710, 29.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

[28.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.220, 35.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme (osim proizvodnje računara i periferne opreme)

[28.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[30.010, 32.300, 36.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ručnih prenosivih alata s vlastitim pogonom

[28.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.410] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za domaćinstvo

[28.25] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.230, 29.710] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene, d. n.

[28.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.240, 29.430, 33.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

[28.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.310, 29.320, 29.530] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina

[28.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mašina za obradu metala

[28.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.420] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih mašina za posebne namjene

[28.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mašina za metalurgiju

[28.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.510] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

[28.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.620, 29.520, 34.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana

[28.93] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.530] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože

[28.94] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.540, 29.560] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

[28.95] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.550] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja mašina za plastiku i gumu

[28.96] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.560] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih mašina za posebne namjene, d. n.

[28.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.560, 31.620, 33.200, 33.400, 35.300, 36.500, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

[29.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja motornih vozila

[29.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[34.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila

[29.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila

[29.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[31.610, 31.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila

[29.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[34.300, 36.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

[30.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja brodova i čamaca

[30.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja brodova i plovećih objekata

[30.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[35.110, 36.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca

[30.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[35.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

[30.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[31.620, 35.201, 36.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja aviona i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme

[30.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.600, 35.300, 36.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

[30.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.600] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n.

[30.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja motocikala

[30.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[34.100, 35.410] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

[30.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[35.420, 35.430, 36.630, ] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.

[30.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[35.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore

[31.01] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[35.500, 36.110, 36.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja kuhinjskog namještaja

[31.02] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[36.110, 36.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja madraca

[31.03] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[36.150] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja ostalog namještaja

[31.09] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[36.110, 36.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostala prerađivačka industrija

[32.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja nakita, imitacije nakita  (bižuterije) i srodnih proizvoda

[32.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja kovanog novca

[32.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[36.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

[32.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[33.500, 36.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

[32.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[33.500, 36.610] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja sportske opreme

[32.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[36.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja metli i četaka

[32.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[36.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostala prerađivačka industrija, d. n.

[32.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[18.100, 18.242, 19.200, 20.510, 20.521, 22.110, 25.130, 25.240, 28.750, 33.100, 36.400, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak i instaliranje mašina i opreme

[33.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Popravak proizvoda od metala, mašina i opreme

[33.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

Popravak proizvoda od metala

[33.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.110, 28.210, 28.220, 28.300, 28.610, 28.620, 28.630, 28.710, 28.750, 29.600, 34.200, 35.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak mašina

[33.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.520, 29.110, 29.120, 29.130, 29.140, 29.210, 29.220, 29.230, 29.240, 29.310, 29.320, 29.410, 29.420, 29.430, 29.510, 29.520, 29.530, 29.540, 29.550, 72.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak elektroničke i optičke opreme

[33.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.240, 31.100, 31.620, 32.100, 32.300, 33.100, 33.200, 33.400, 33.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak električne opreme

[33.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.710, 31.100, 31.200, 33.100, 33.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak i održavanje aviona i svemirskih letjelica

[33.16] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[35.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava

[33.17] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[35.202, 35.430, 35.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak ostale opreme

[33.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.402, 17.520, 20.400, 20.510, 25.130, 25.210, 25.240, 26.150, 26.400, 26.810, 36.300, 36.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Instaliranje industrijskih mašina i opreme

[33.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[25.210, 26.150, 26.230, 26.400, 26.810, 28.210, 28.220, 28.300, 28.630, 28.710, , 29.110, 29.120, 29.130, 29.140, 29.210, 29.220, 29.230, 29.240, 29.320, 29.420, 29.430, 29.510, 29.520, 29.530, 29.540, 29.550, 29.600, 29.710, 30.010, 30.020 ,31.100, 31.200, 31.610, 32.200, 32.300, 33.100, 33.200, 33.300, 33.400, 33.500, 34.100, 34.300, 35.300, 36.300, 36.400, 36.500, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

[32.50]  Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[24.420, 25.130, 29.240, 33.100, 33.200, 33.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Popravak i održavanje brodova i čamaca

[33.15] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[35.110, 35.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama

[47.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[50.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama

[47.59] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.441, 52.442, 52.450, 52.481] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijaliziranim prodavnicama

[47.63] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.450] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostala  trgovina  na  malo  novom  robom  u specijaliziranim prodavnicama

[47.78] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.482] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

[49.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[60.212] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n.

[49.39] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[60.211, 60.212, 60.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Djelatnosti agencija za zapošljavanje

[78.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.500, 92.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostalo ustupanje ljudskih resursa

[78.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema

[80.20]  Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[45.310, 74.600] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ostale djelatnosti čiščenja zgrada i objekata

[81.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.700] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

U ovu kategoriju se upisuju firme iz dijaspore bez obzira na njihovu djelatnost. Vrstu djelatnosti možete navesti u polju za opis. Na ovaj način želimo pomoći dijaspori da što lakše uspostavi poslovne kontakte sa kupcima iz zemalja regiona.

 
 
 

Vip profili

Vip Klub

FacebookLikeBox

Tek ažurirani profili

Popularni profili

Novi profili

Najbolje ocjenjeni