Alterna Intertrade d.o.o.

Adresa
Ložionička 2, Sarajevo, 71000, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Snježana Bičakčić, direktor
Telefon
033 658 800
Fax
033 522 764
Hits
596