Edrus d.o.o.

Adresa
Branilaca Sarajeva 16/I, Sarajevo, 71000, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Amra Brkić, direktor
Telefon
033 260 050
Fax
033 261 352
Mobitel
061 132 184
Hits
853