Advokat Zlatan Nanić

Privredno pravo, Stvarno i imovinsko pravo, Naplata potraživanja, Sudska i vansudska izvršenja, Porodično pravo, Upravno pravo.
Adresa
511. Slavne brigade bb, Bosanska Krupa, 77240, Unsko-sanski, BiH
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4363945790008
Kontakt osoba
Advokat Zlatan Nanić
Telefon
037/471-521
Fax
037/471-521
Mobitel
061/581-245
Hits
3,757
Ključne riječi