Zajednička advokatska kancelarija Brkić

Adresa
Branilaca Sarajeva 16/I, Sarajevo, 71000, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Doc. dr MuŠir Brkić i Rusmira Brkić, advokati
Telefon
033 260 050
Fax
033 261 350
Mobitel
061 130 298
Hits
1,442