PARAMETAR d.o.o. Sarajevo

(0)
Detalji

PARAMATAR team čine iskusni stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u radu u najvećim bosanskohrecegovačkim i regionalnim clipping agencijama.

U dosadašnjoj praksi naučili smo prepoznati specifične potrebe velikog broja korisnika usluga press clippinga i media monitoringa te im svojim sugestijama, profesionalnim i stručnim pristupom u velikoj mjeri pomagati u pravovremenom informisanju.

Vođen osnovnim načelima poslovanja, PARAMETAR će kreirati nove trendove i poslovne sadržaje te ponuditi svojim korisnicima blagovremenu informaciju i kvalitetnu uslugu.

U mogućnosti smo u najkraćem mogućem roku opskrbiti klijente svim dostupnim podacima i informacijama iz najrazličitijih tematskih područja finansija, bankarstva, industrije, evropskih integracija, farmaceutike, politike, saobraćaja, kulture, izdavaštva i još mnogo različitih tema. U mogućnosti smo ponuditi i stručnu analitičku obradu svih izvještaja.

Sa posebnom pažnjom smo se posvetili praćenju elektronskih medija, odnosno TV i radio stanica, tako da za svoje klijente gledamo i slušamo veliki broj ne samo javnih RTV emitera već i lokalnih, kantonalnih i regionalnih radio i TV stanica.

Usluge koje pružamo su: Press clipping, Monitoring elektronskih medija, Web monitoring, Alarm clipping, Kvantitavine i kvalitativne analize, Praćenje i evaluacija kampanja, Media consulting, Copy service

Lokacija
Napiši recenziju

Da bi ostavio komentar potrebno je da se registruješ.

Druge slične lokacije