CIKLOPEA d.o.o.

(0)
Detalji

Tvrtka CIKLOPEA je mlada i propulzivna organizacija koja se bavi vođenjem i realizacijom prevoditeljskih i lokalizacijskih projekata, pružanjem usluga sudskih tumača, uslugama lekture i korekture, provjere i osiguranja jezične kvalitete, uslugama prijeloma i grafičke obrade materijala, simultanim i konsekutivnim prevođenjem, uslugama tehničke podrške u organizaciji konferencija, pružanjem konzultantskih usluga vezanih uz proces prevođenja i edukacijom prevoditelja.
Skupina prevoditeljskih usluga odnosi se prvenstveno na vođenje prevoditeljskih projekata, usluge pisanih prijevoda i prateće usluge vezane uz pisane prijevode kao što su usluge jezične redakture ili lekture. Skupina usluga tumačenja odnosi se na usluge pisanih prijevoda s ovjerom sudskog tumača, simultano prevođenje (tumačenje), konsekutivno prevođenje (tumačenje) i usluge najma konferencijske tehnike i tehničke podrške u organizaciji konferencija, sastanaka i putovanja kao prateće usluge vezane uz usluge tumačenja. Skupina lokalizacijskih usluga odnosi se na usluge vođenja lokalizacijskih projekata, usluge lokalizacije, internacionalizacije, globalizacije te prijeloma i grafičke pripreme (DTP – Desktop publishing) te tiskarske korekture kao prateće usluge vezane uz lokalizaciju. Skupina konzultantskih usluga pokriva značajan spektar savjetodavnih, upravljačkih, edukacijskih i ostalih usluga iz stručne domene jezika. Odnose se prvenstveno na jezični i interkulturalni konzalting, konzalting i upravljanje u procesu prevođenja, edukaciju, pisanje autorskih tekstova (Copywriting), SEO konzalting (SEO – Search Engine Optimization), pisanje SEO autorskih tekstova za web stranice (SEO Copywriting) i pisanje višejezičnih SEO autorskih tekstova za web stranice (Multilingual SEO).
Korištenjem suvremenih organizacijskih koncepata i novih tehnologija, vlastite metodologije vođenja prevoditeljskih projekata i iskustva stečenog na brojnim realiziranim projektima te uhodanog tima voditelja projekata i mreže provjerenih prevoditelja gradimo svoju konkurentsku prednost u pogledu brzine, fleksibilnosti, kvalitete, pouzdanosti i cijene pruženih prevoditeljskih usluga.

Lokacija
Napiši recenziju

Da bi ostavio komentar potrebno je da se registruješ.

Druge slične lokacije