Budget Car Rental Sarajevo

Adresa
Fra Anđela Zvizdovića 1/B20, Sarajevo, 71000, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Davor Šafar, generalni direktor
Telefon
033 268 200
Hits
911