DIP MANJAČA a.d.- u stečaju

DIP MANJAČA a.d.- u stečaju
Adresa
Pavla Dževera br.3, Mrkonjić grad, 70260, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4401200760009
Telefon
050/214-178
Fax
050/214-178
Hits
546