ESPANA preduzeće za proizvodnju promet i usluge d.o.o. Istočno Novo Sarajevo

Adresa
Ive Andrića bb, Istočno Novo Sarajevo, 71123, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4402906480005
Telefon
057/318-789 065/205-884
Fax
057/318-794
Hits
1,765