NERDI KOMERC TRGOVINA d.o.o. Sarajevo

Adresa
Smaje Šikala 26, Sarajevo Novi Grad, 71000, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4200605490003
Telefon
033767750
Fax
033767751
Hits
1,092