RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo

Adresa
Vojvode Radomira Putnika 118, Istočno Novo Sarajevo, 71123, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4400548800008
Telefon
057340841 065/516-485 065/885-760
Fax
057340841 057/343-136
Hits
2,560