ZE ELEKTRA samostalna zanatska djelatnost vl. Knežević Davorka

Adresa
Mejdandžik 11, Zenica, 72000, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4318196950006
Telefon
061 104 888
Hits
277