MTS Banka Beograd

(0)
Detalji

mts banka a.d. Beograd je moderna banka koja postavlja visoke standard bankarstva, nudeći sve vrste bankarskih usluga u skladu sa svetskim standardima. Ova banka je potpuno okrenuta digitalnom, a posebno mobilnom bankarstvu, stavljajući svoje klijente u centar pažnje i sagledavajući adekvatno njihove potrebe.

Matično privredno društvo – Telekom Srbija a.d. Beograd, steklo je vlasništvo nad 57,89% akcija odnosno većinsko vlasništvo nad ukupnim osnovnim kapitalom mts banke (pod tadašnjim poslovnim imenom Dunav banka a.d. Beograd), nakon sprovedenog postupka istovremenog smanjenja i povećanja osnovnog kapitala od strane Skupštine navedene banke, a na osnovu Ugovora o upisu, zaključenog decembra 2014. godine sa kompanijama Dunav osiguranje i Dunav RE, i nakon izvršene uplate u postupku povećanja osnovnog kapitala. Time su stvoreni preduslovi za započinjanje pružanja usluga mobilnog bankarstva korisnicima telekomunikacionih usluga Telekom Srbija a.d. Beograd. Nakon toga, Telekom Srbija a.d. Beograd je do danas, u nekoliko navrata, stekao dodatne akcije mts banke i povećao učešće u njenom ukupnom osnovnom kapitalu, uključujući otkup akcija mts banke koje su bile u vlasništvu kompanija Dunav osiguranje i Dunav RE, kao i otkup akcija od manjinskih akcionara mts banke, tako da u ovom trenutku procenat učešća Telekom Srbija a.d. Beograd u vlasništvu mts banke iznosi 100%.

Lokacija
Napiši recenziju

Da bi ostavio komentar potrebno je da se registruješ.

Druge slične lokacije