Srpske poŠte a.d. - RJ PoŠtansko-saobraćajni centar Banja Luka

Adresa
Braće Podgornik 4b, Banja Luka, 78000, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Goran Džajić, direktor
Telefon
051 319 626
Fax
051 313 985
Hits
371