Uzgoj žitarica (osim riže)

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i sjemenja uljarica

[01.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110, 01.121] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti