Uzgoj grožđa

Uzgoj grožđa

[01.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.131] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti