Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća

Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća

[01.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.132] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti