Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva

Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva

[01.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110, 02.011] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti