Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

[01.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.121, 01.122, 01.123] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti