Uzgoj muznih krava

Uzgoj muznih krava

[01.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.212] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti