Uzgoj ostalih goveda i bivola

Uzgoj ostalih goveda i bivola

[01.42] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.211, 01.213] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti