Uzgoj ovaca i koza

Uzgoj ovaca i koza

[01.45] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.221] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti