Uzgoj svinja

Uzgoj svinja

[01.46] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti