Uzgoj peradi

Uzgoj peradi

[01.47] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.240] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti