Uzgoj ostalih životinja

Uzgoj ostalih životinja

[01.49] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.222, 01.251, 01.252] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti