Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

[01.61] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.411, 01.413] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti