Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja

Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja

[01.62] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.420, 92.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti