Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve

Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve/berbe poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarna tržišta)

[01.63] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.110, 01.133, 01.413] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti