Lov i stupičarenje

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti u vezi s njima

[01.70] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti