Šumarstvo i sječa drva

Šumarstvo i sječa drva (iskorištavanje šuma)

[02.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti