Uzgoj šuma

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu

[02.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.121, 02.011] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti