Sječa drva

Sječa drva (iskorištavanje šuma)

[02.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[02.012] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti